Werk jij mee aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving?

Vergunningverlening

Als vergunningverlener ben je uitvoeringsexpert van wet- en regelgeving, in een speelveld van bedrijven, burgers en van de overheid. In een complexe dynamiek neem je verantwoordelijkheid voor maatschappelijk gevoelige dossiers.


Toezicht & Handhaving

Het vakgebied toezicht en handhaving is dynamisch en breed. Je bekijkt risico’s ter plaatse en denkt met ondernemers mee over mogelijkheden. Je komt daarbij in het veld een grote variatie aan (onverwachte) situaties tegen.


Specialisten

De specialisten hebben kennis over geluid, geur, asbest, bodem, water, luchtkwaliteit, ruimtelijke ordening, externe veiligheid, chemie of andere thema’s gerelateerd aan de leefomgeving.


Maak kennis met de Brabantse omgevingsdiensten

Samen werken de drie Brabantse omgevingsdiensten aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. Als omgevingsdiensten opereren wij in een complex, snel veranderend speelveld, waarin de komende jaren nog grote ontwikkelingen op komst zijn. Denk aan het terugdringen van de intensieve veehouderij, de PFAS-crisis, het stikstofvraagstuk en de komst van de nieuwe Omgevingswet. Door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving geven we uitvoering aan de wettelijke kaders en spelen we in op ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur, bouwen, wonen, duurzaamheid en omgevingsrecht. Ook geven we vanuit onze specialistische kennis advies en werken we actief mee aan uiteenlopende omgevingsvraagstukken. Dit zorgt voor een grote variatie in je werk.

Logo OMWB
Logo ODBN
Logo ODZOB
Logo OMWB

De OMWB in Tilburg is hèt expertisecentrum voor veiligheid rondom zware risicovolle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, externe veiligheid en vuurwerk.

Logo ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Logo ODZOB

Water voorziet in diverse behoeften: om te drinken, in te zwemmen of om industriële producten te maken. De ODZOB in Eindhoven is de specialist waar het gaat om schoon en veilig grondwater en zwemwater in Brabant.