Werk jij mee aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving?

Vergunningverlening

Als vergunningverlener ben je uitvoeringsexpert van wet- en regelgeving, in een speelveld van bedrijven, burgers en van de overheid. In een complexe dynamiek neem je verantwoordelijkheid voor maatschappelijk gevoelige dossiers.


Toezicht & Handhaving

Het vakgebied toezicht en handhaving is dynamisch en breed. Je bekijkt risico’s ter plaatse en denkt met ondernemers mee over mogelijkheden. Je komt daarbij in het veld een grote variatie aan (onverwachte) situaties tegen.


Specialisten

De specialisten hebben kennis over geluid, geur, asbest, bodem, water, luchtkwaliteit, ruimtelijke ordening, externe veiligheid, chemie of andere thema’s gerelateerd aan de leefomgeving.


Maak kennis met de Brabantse omgevingsdiensten

Werken bij een Brabantse omgevingsdienst betekent dat je verantwoordelijk en belangrijk werk doet. Samen met je collega’s zet je je elke dag in om te zorgen dat ruim 2,5 miljoen Brabanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren in een gebied met veel zware industrie en de hoogste dichtheid van agrarische bedrijven in Nederland. Het speelveld is uitdagend en veranderd continu. Denk aan het terugdringen van de intensieve veehouderij, de PFAS-crisis, het stikstofvraagstuk en de nieuwe Omgevingswet. Door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren we de wettelijke kaders uit en spelen we in op ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur, duurzaamheid en omgevingsrecht. We zoeken betrokken collega’s. Mensen die vraagstukken van alle kanten bekijken; kritisch, omgevingsbewust en met oog voor een duurzame toekomst. Is dat iets voor jou? Kijk dan eens bij de vacatures!

Logo OMWB
Logo ODBN
Logo ODZOB
Logo OMWB

De OMWB in Tilburg is hèt expertisecentrum voor veiligheid rondom zware risicovolle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, externe veiligheid en vuurwerk.

Logo ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Logo ODZOB

Water voorziet in diverse behoeften: om te drinken, in te zwemmen of om industriële producten te maken. De ODZOB in Eindhoven is de specialist waar het gaat om schoon en veilig grondwater en zwemwater in Brabant.