Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts ter informatie van de bezoekers van de website www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl. De Brabantse omgevingdiensten OMWB, ODZOB en ODBN aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

De Brabantse omgevingsdienst ODBN, OMWB en ODZOB hebben deze website www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl gezamenlijk ontwikkeld, met als doel de arbeidsmarkt te benaderen en nieuwe medewerkers te werven. De Brabantse omgevingsdiensten respecteren uw privacy en zien erop toe dat de gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Lees meer in onze privacyverklaring.

Cookies

Informatie over bezoeken aan www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt echter nooit gebruikt om individuele personen te identificeren.

Copyrights

Het copyright op alle in de website aanwezige informatie (teksten, beelden en logo’s) berust bij de Omgevingsdiensten OMWB, ODZOB en ODBN. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van de Brabantse omgevingsdiensten mag worden gekopieerd of hergebruikt. Hergebruik of kopiëren van informatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Brabants omgevingsdiensten en alleen met vermelding van de bron: www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl.

Werk mee aan een schoon en veilig Brabant!

Bekijk alle vacatures Of neem contact met ons op

Werk mee aan een schoon en veilig Brabant!

Bekijk alle vacatures Of neem contact met ons op
Logo OMWB
Logo ODBN
Logo ODZOB
Logo OMWB

De OMWB in Tilburg is hèt expertisecentrum voor veiligheid rondom zware risicovolle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, externe veiligheid en vuurwerk.

Logo ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Logo ODZOB

Water voorziet in diverse behoeften: om te drinken, in te zwemmen of om industriële producten te maken. De ODZOB in Eindhoven is de specialist waar het gaat om schoon en veilig grondwater en zwemwater in Brabant.