Denk jij graag mee over een breed scala aan omgevingsthema’s?

‘Het milieu’ is niet in één woord of discipline te vangen. Als een omgevingsdienst het heeft over het milieu, dan redeneren we vanuit de WABO, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Daarbij gaat het over een groot aantal specialistische vakgebieden: asbest, geluid, lucht, licht, bodem, water, natuurbescherming, afvaldumpingen, agrarische en industriële vraagstukken, bouw, sloop, duurzaamheid en energie, ruimtelijke ordening, vuurwerk, omgevingsrecht, drugscriminaliteit, gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Op al deze milieuthema’s denken de (juridisch) adviseurs van de Brabantse omgevingsdiensten mee, geven ze advies en verlenen ze vergunningen.

Expertise per omgevingsdienst

Omdat de milieuthema’s zo uiteenlopen, heeft elke omgevingsdienst een grote diversiteit aan specialisten in huis. Daarnaast is elke Brabantse omgevingsdienst expert op een bepaald onderwerp. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is naast haar andere taken specialist waar het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het vlak van BRZO-bedrijven, zware risicovolle bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen. De ODBN is kennisexpert waar het gaat om groene wetten en natuur. En de ODZOB is naast haar andere taken specialist waar het gaat om veilig en schoon grond- en zwemwater. Zo hebben de 3 omgevingsdiensten milieu vacatures voor specialistische functies.

Werk mee aan een schoon en veilig Brabant!

Bekijk alle vacatures Of neem contact met ons op

Werk mee aan een schoon en veilig Brabant!

Bekijk alle vacatures Of neem contact met ons op

Uitgelicht: lichthinder

Het aantal vragen en klachten rondom lichthinder stijgt al jaren. Denk daarbij aan overlast die wordt ervaren van ledschermen langs de weg, lichtmasten bij sportvelden of reclameverlichting. Hinder is subjectief en niet altijd te meten. Toch zijn er toetsingskaders, vertelt Michiel de Ruiter, lichtspecialist bij team Meting en Onderzoek van de OMWB.

lees het volledige artikel

‘Ons werk vindt plaats op het erf én aan de keukentafel’

De drie Brabantse omgevingsdiensten controleren de agrarische bedrijven die hebben aangegeven per 1 januari 2022 te stoppen met hun activiteiten. Doel is emissieverlaging met een menselijke maat. ‘Met gezond boerenverstand gaan we aan tafel en bekijken we de situatie. Het controleren van de deelnemers aan de stoppersregeling is dan ook veel meer dan alleen het controleren of een ondernemer gestopt is. Het is in gesprek gaan, naar balans zoeken en samen verder denken.

Lees het volledige artikel

OD on Tour: kijk eens mee met ons mooie werk!

Wil jij nader kennismaken met één van de Brabantse omgevingsdiensten ODBN, ODZOB of de OMWB? Om er stage te lopen, als mogelijke toekomstige werkgever of gewoon omdat je meer over ons werk wilt weten? Vul dan het formulier in, en geef aan waar je interesse ligt. Als de coronacrisis voorbij is, organiseren we een meeloopmoment. Meld je aan, dan houden we je op de hoogte.

Direct aanmelden

Maak kennis met uw Brabantse omgevingsdiensten

Logo OMWB
Logo ODBN
Logo ODZOB
Logo OMWB

De OMWB in Tilburg is hèt expertisecentrum voor veiligheid rondom zware risicovolle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, externe veiligheid en vuurwerk.

Logo ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Logo ODZOB

Water voorziet in diverse behoeften: om te drinken, in te zwemmen of om industriële producten te maken. De ODZOB in Eindhoven is de specialist waar het gaat om schoon en veilig grondwater en zwemwater in Brabant.