Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

  • WO HBO
  • 32 uur 36 uur
  • Vast

Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Inspirerend, toegankelijk en gedreven

Over de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De omgevingsdienst Brabant Noord is een uitermate dynamische organisatie op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Met circa 300 betrokken collega’s en in nauwe samenwerking met gemeenten en provincie, wordt dagelijks gewerkt aan een schone en veilige leefomgeving in Noordoost-Brabant.

Wat doet de ODBN precies? Namens de gemeente en provincie voert zij (wettelijke) taken uit op het gebied van VTH die betrekking hebben op milieu-gerelateerde onderwerpen zoals lucht, bodem en geluid. Dat betekent dat de ODBN vergunningen verleend, meldingen toetst en adviseert over diverse milieuaspecten. Verder houdt zij toezicht op bedrijven en specifieke milieuthema’s en handhaaft waar dat nodig is.

De organisatie van ODBN is vooruitstrevend en ontwikkelingsgericht. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om te komen tot één organisatie met een eigen cultuur en entiteit, met een stabiele bedrijfsvoering en dienstverlenend. Inmiddels is de volgende fase aangebroken waarbij het streven is om te komen tot een excellente dienstverlening waarbij medewerkers op basis van hun specialistische kennis en eigenaarschap, initiatief nemen. Ze is alert op veranderingen in de fysieke leefomgeving en weet deze vanuit haar deskundigheid tijdig te signaleren en agenderen bij deelnemers en ketenpartners.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Naast eigen doelstellingen waaronder de doorontwikkeling van de organisatie, zijn er diverse regionale thema’s waar ODBN actief in is zoals Samen Sterk in Brabant en ook zijn er diverse landelijke ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op de rol/taken, werkwijzen en de bedrijfsvoering van de omgevingsdienst. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, de klimaatadaptatie en de energietransitie. Hierop anticiperen en meebewegen vraagt een (nog) verdere professionalisering en versteviging van de organisatie. Verbetering van de kwaliteit en deskundigheid van medewerkers heeft dan voortdurende aandacht. Permanente ontwikkeling in brede zin staat hoog op de agenda.

Meer informatie over wat ze doen en wat ze belangrijk vinden, kun je vinden op: http://www.odbn.nl/werkenbij

De organisatie

Naast het streven naar de excellente dienstverlening, zijn er vele (landelijke) ontwikkelingen die vragen om een brede, integrale blik en aanpak vanuit de organisatie. Om dit te realiseren heeft recentelijk een wijziging van de structuur plaatsgevonden (deels matrix) ter ondersteuning van deze ontwikkeling.

Structuur op hoofdlijnen De organisatie wordt aangestuurd door een directie bestaande uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. Daaronder vallen drie strategisch managers: een strategisch manager Innovatie & Ontwikkeling, een strategisch manager Gemeenten en een strategisch manager Provincie. De manager Gemeenten en de manager Provincie zijn ieder verantwoordelijk voor de operatie van de gemeentelijke respectievelijk provinciale opgave. Onder de managers vallen operationele (cluster)managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het primaire proces.

Het team provincie en het team WABO / VTH

Het team Provincie (met ongeveer 60 collega’s) bestaat uit drie clusters, ieder cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van een deel van de (provinciale) opdracht: 1. Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH); ca. 9 medewerkers 2. Cluster Wet Natuurbescherming Gebieden; ca. 35 medewerkers 3. Cluster Wet Natuurbescherming Overig; ca. 20 medewerkers

Daarnaast kent het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving twee opgaveleiders. Deze zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het realiseren van diverse (deel)opdrachten en werken daarvoor nauw samen met medewerkers en de clustermanagers.

Wat ga je doen?

Als Clustermanager ben je verantwoordelijk voor de hiërarchische aansturing en coaching van de medewerkers van het cluster VTH bestaande uit 9 medewerkers. Je weet de randvoorwaarden te creëren voor een plezierige werkomgeving, brengt structuur en overzicht. OPDRACHT: ontwikkeling van mensen individueel en als team (naar hoger level!).Het team kenmerkt zich als gedreven, collegiaal, deskundig en is groeiend.

Tevens zorg je voor het ophalen en delen van kennis en het stimuleren van innovatie. Dit doe je in nauwe samenwerking met de manager Provincie, waarmee je samen met de andere clustermanagers en de accountmanager het regieteam vormt. Vanuit dit regieteam zorg je voor de afstemming met de andere taakvelden en ben je verantwoordelijk voor het goed verlopen van de provinciale opdracht.

Je geeft sturing aan procesoptimalisatie en beheert de verschillende budgetten. Daarnaast voer je de regie op bestuurlijk gevoelige projecten en stem je de uitvoering van het taakveld af met de opdrachtgever. Samen met de operationele managers binnen de ODBN ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en processen binnen het primaire proces. Tenslotte neem je deel aan de consignatiediensten omgevingszorg.

Wat zoekt ODBN?

Als ideale clustermanager weet je verbinding te leggen binnen en buiten het team. Je kent je mensen en hebt oprechte interesse in wat je medewerkers drijft. Je motiveert en inspireert je collega’s om er samen met hen voor te zorgen dat de ontwikkeling van een beheersmatig naar ontwikkelgericht team echt wordt gerealiseerd. Het geven en ontvangen van feedback is voor jou vanzelfsprekend. Je geeft richting, ruimte en vertrouwen en hebt oog voor de talenten van je medewerkers. Je hebt dus niet alleen aandacht voor de verdeling van taken, maar ook voor de ontwikkeling van je collega’s en het team als geheel.

Functie-eisen

  • Bij voorkeur ervaring in het vakgebied;
  • Ervaring met leidinggeven in een vergelijkbare functie bijvoorbeeld projectleider;
  • Een afgeronde HBO/WO opleiding;
  • Bij voorkeur kennis van WABO VTH en AWB dan wel de interesse je dit op hoofdlijnen eigen te maken;
  • Bestuurlijke sensitiviteit, stressbestendigheid en goede communicatieve vaardigheden.

Persoonlijkheidskenmerken

Teamspeler. Authentiek, verbindend, zichtbaar en ontwikkelingsgericht. Open en transparant, communicatief vaardig. Collegiaal. Iemand die het échte gesprek niet uit de weg gaat. Resultaatgericht en procesmatig onderlegd.

Wat biedt ODBN?

Naast goede begeleiding, flexibiliteit binnen je werk(omstandigheden) en fijne samenwerking met gedreven collega’s, hebben we ook lekkere koffie en goede humor. Bovendien is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied en de ODBN. Het salaris bedraagt max. € 82.000,- bruto per jaar (gebaseerd op schaal 12 WNRA, inclusief 17,05 % IKB) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een dienstverband aangedaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

Procedure

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 22 januari 2022 worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op 26 en 28 januari 2022 vinden de gespreksronden bij de organisatie plaats.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

Solliciteren

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling voor deze functie dan zien wij uw cv en motivatiebrief graag vóór 26 december 2021 tegemoet. Reageren kan via www.vdhselectie.nl (uploaden cv en motivatiebrief) of via het e-mailadres: info@vdhselectie.nl.

vacatures omgevingsdienst ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Volg ons op socialmedia
vacatures omgevingsdienst ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Volg ons op socialmedia