Senior Adviseur Toezicht en Handhaving (schaal 11)

 • HBO
 • 36 uur
 • Vast

Sta je als Senior Adviseur Toezicht en Handhaving stevig in jouw schoenen? Neem je graag de lead in de meest complexe dossiers? Neem je van nature verantwoordelijkheid op gebied van beleidsontwikkeling, doorontwikkeling van collega’s en kijk je over de grenzen van de organisatie en het werkgebied heen? Als jij je hierin herkent en je wilt je inzetten voor de leefomgeving in Noordoost-Brabant, solliciteer dan nu! Dan word jij wellicht Senior Adviseur Toezicht en Handhaving; een nieuwe rol in onze organisatie.

Over Omgevingsdienst Brabant Noord

De ODBN opereert, als een van de grootste omgevingsdiensten in Nederland, in een complex, snel veranderend speelveld. Dat maakt dat zij als jonge, energieke organisatie snel groeit en voorop wil lopen. Samen met zo’n 300 betrokken collega’s zet jij je elke dag in om te zorgen dat ruim 2,5 miljoen Brabanders veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in een gebied met veel industrie en de hoogste dichtheid van agrarische bedrijven in Nederland. Daarbij spelen verschillende belangen. De ODBN ziet het als uitdaging om deze met elkaar te verenigen, op basis van kennis van zaken en het delen ervan. Onze visie is een schone en veilige leefomgeving voor iedereen, met respect voor de natuur. De Vergunningverleners van de ODBN lopen voorop om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen ten behoeve van de bescherming van de natuur en leefomgeving. Binnen deze dynamiek doe jij betekenisvol en belangrijk werk. Op de website www.odbn.nl lees je meer.

Wat ga je doen als Senior Adviseur Toezicht en Handhaving?

Het fundament van de functie is jouw leidende en sturende rol in de meest complexe dossiers. Op basis van jouw ruime ervaring en expertise, ben je verantwoordelijk voor taken die gekoppeld zijn aan de toezicht en handhaving; in een agrarische of industriële context. Daarbij verwachten we van jou een pro-actieve rol in verdere ontwikkeling van collega’s, afdeling en organisatie!

Industrieel toezicht en handhaving In deze functie houd je je bezig met toezicht en handhaving van vergunning- en meldingplichtige activiteiten in de industriële- en afvalsector. Maar ook komen er zaken voorbij op zeer complexe en brede beleidsterreinen als Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Je neemt letterlijk een kijkje in de keuken van het bedrijf, bekijkt of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het vlak van milieu en veiligheid en je gaat het gesprek aan met de ondernemer. Op basis van jouw bevindingen spreek je de ondernemer aan over bijvoorbeeld de aanwezigheid van bodembeschermende voorzieningen, het beperken van uitstoot en de opslag van gevaarlijke stoffen. Wanneer er sprake is van ernstige of voortdurende overtredingen, overleg je intern met een jurist over de te nemen maatregelen. Je verzorgt de administratieve afhandeling van je controle en verstrekt informatie aan belanghebbenden zoals de gemeente waarbinnen het bedrijf zich bevindt. Naast je reguliere taken als toezichthouder en handhaver ben je ook voor andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving de ogen en oren voor de ODBN. Je neemt samen met je collega’s deel aan de 24 uurs bereikbaarheidsdienst voor klachten, ongewone voorvallen en calamiteiten (omgevingszorg).

Agrarisch toezicht en handhaving Als toezichthouder en handhaver bezoek je agrarische bedrijven en controleer je of ze voldoen aan de wet- en regelgeving op het vlak van milieu en veiligheid. Je neemt letterlijk een kijkje in de keuken van het bedrijf en gaat het gesprek aan met de ondernemer. Je adviseert met name over complexe (agrarische) handhaving en bijbehorende procedures op het gebied van het omgevingsrecht. Je verzorgt de administratieve afhandeling van je controle en je geeft informatie aan belanghebbenden, zoals de gemeente waarbinnen het bedrijf zich bevindt. Voor de meer complexe agrarische dossiers op gebied van toezicht op omgevingsvergunningplichtige en meldingplichtige agrarische activiteiten ben jij verantwoordelijk voor communicatie naar ondernemers en belanghebbenden. Daarbij maak je gebruik van de expertise van collega’s; specialisten en juristen binnen de organisatie. Ook controleer je bijvoorbeeld luchtwassers en emissiearme stalsystemen en overige vergunningplichtige agrarische bedrijven. Naast je reguliere taken als (agrarisch) toezichthouder en handhaver ben je ook voor andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving de ogen en oren voor de ODBN; • Je neemt samen met je collega’s deel aan de 24 uurs bereikbaarheidsdienst voor klachten, ongewone voorvallen en calamiteiten (omgevingszorg).

Organisatorische inbreng

Je fungeert als primus interparis op inhoud voor de collega toezichthouders en handhavers. Je zorgt voor kennisoverdracht tussen collega’s en het ‘meenemen’ van collega’s in jouw dagelijkse praktijk.

Je draagt nadrukkelijk bij aan beleidsontwikkeling van de organisatie. Je hebt regelmatig contact met de collega’s van het team Innovatie en Ontwikkeling, met het doel hen te voeden met inhoudelijke input vanuit het werkveld, door de gevolgen van (veranderend) beleid op de dagelijkse toezicht en handhavingspraktijk te benoemen. Omgekeerd signaleer je verbeterpunten in bestaande werkprocessen met het doel deze door te vertalen naar integrale verbetervoorstellen.

Je houdt je bezig met inhoudelijke ontwikkeling van collega toezichthouders en handhavers, zonder daarbij op de stoel van coördinator te gaan zitten.

Je neemt deel aan regionale en landelijke overleggen. Je bent een stevige gesprekspartner door mee te denken en te reflecteren op ontwikkelingen die tijdens deze overleggen aan de orde komen.

Wat vragen wij van jou?

 • Ruime relevante werkervaring als toezichthouder en/of handhaver, bij voorkeur op het gebied van milieu en industriële inrichtingen of agrarische sector en ervaring met ontwikkeling van beleid en organisatie.
 • Actuele kennis van de wet- en regelgeving (omgevingsrecht, interim omgevingsverordening, Omgevingswet, Wabo, Activiteitenbesluit e.d.).
 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over overtuigingskracht, denkt mee over proces- en organisatorische ontwikkelingen en beschikt over analyserende vaardigheden om te komen tot onafhankelijke oordeelsvorming. Je hebt didactische vaardigheden en een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Standplaats

Den Bosch

Wat heeft de ODBN te bieden?

Een boeiende werkomgeving, met betrokken collega’s met kennis van zaken. Een modern en prettig kantoor waar de faciliteiten goed voor elkaar zijn. ODBN vindt de balans tussen werk en privé erg belangrijk. Flexibele invulling van je werktijden is dan ook geen probleem. Want als jij goed in je vel zit, kunnen we gezamenlijk meer bereiken. Doordat we zoveel mogelijk digitaal werken, kun je plaats- en tijdsonafhankelijk werken. En we hebben zeer goede thuiswerkfaciliteiten.

De arbeidsvoorwaarden zijn ook goed geregeld. De Brabantse omgevingsdiensten vallen onder de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Naast een boeiende werkomgeving en je salaris ontvang je een Individueel keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je salaris. Dit kun je onder andere gebruiken om extra verlof te kopen. Ook hebben we een paar specifieke regelingen, zoals:

 • Vergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 en een thuiswerkvergoeding van € 3,00 per dag.
 • Sporten tegen een sterk gereduceerd tarief bij Sportiom en LACO.
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • Een pensioenregeling bij het ABP.
 • De functie van Senior Adviseur Toezicht en Handhaving is ingedeeld in functieschaal 11. Dat betekent een salaris minimaal €3.561,- en maximaal €5.169,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
 • In eerste instantie gaat het om een dienstverband voor één jaar, gevolgd door een mogelijke omzetting naar een vast dienstverband.

Solliciteren

ODBN heeft de Werving en Selectie voor de vacature exclusief uitbesteed aan Atelier van Buiten/ CeresRecruitment. Voor vragen over de vacature of procedure: Gert Bijker 06-29239042 gert.bijker@ceresinterimsolutions.nl of Stephan Temmink 06-13128199 s.temmink@vanbuiten.nl.

Acquisitie wordt niet in behandeling genomen.

bedrijf: Omgevingsdienst Brabant Noord

vacatures omgevingsdienst ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Volg ons op socialmedia
vacatures omgevingsdienst ODBN

De ODBN in Den Bosch onderscheidt zich door haar specialistische kennis op het vlak van natuur en agrarische ontwikkelingen. Belangrijk, in een gebied met de hoogste veedichtheid in Nederland.

Volg ons op socialmedia